Kivirullija

Kivirullija (Arenaria interpres) on Eesti saartel ja rannikuneemedel harv haudelind (30-50 paari). Kevadel saabub meile aprillis, sügisel lahkub oktoobris. Pesitseb kivistel randadel ja laidudel. Üksikuid isendeid on sageli kohatud näiteks Puhtus, Puises, Haversis, Liu säärel, Sõrve säärel.

Vaatlused eElurikkuse andmebaasis