Kõrkja-roolind

Kõrkja-roolind (Acrocephalus schoenobaenus) on Eesti üks arvukamaid roolinde (150 000 – 250 000 paari), kes elutseb roostikes, lamminiitudel, pajustikes jm. Kevadel saabub meile mais, sügisel lahkub septembris.

Vaatlused eElurikkuse andmebaasis