Lühinokk-hani

Lühinokk-hani (Anser brachyrhynchus) on Eestis haruldane läbirändaja, keda kohatakse meil peamiselt kevaditi aprillis ja mais. Üksikud lühinokk-haned leitakse tavaliselt suurtest parvedest teiste hanede hulgast. Lühinokk-hani pesitseb Tervamägedel, Gröönimaal ja Islandil.

Lühinokk-hane eristamine rabahanest ei ole lihtne, varem peetigi teda rabahane alamliigiks. Lühinokk-hani on rabahanest pisut väiksem ja jässakam, kael on lühem ja pea ümaram. Nokk on rabahanest lühem ja must, vaid nokaküünise lähedal on roosakas võru. Jalad on roosad. Selg ja tiivapealne on rabahanega võrreldes palju heledamad, mis tumeda kehakülje ja kaela kõrval päris hästi silma hakkab. Lendavas rabahanede parves hakkab heledama ülapoolega lühinokk-hani hästi silma, lennus on näha ka rabahanest palju laiem valge sabaserv.

Vaatlused eElurikkuse andmebaasis
Häälitsused veebilehel xeno-canto
Liigikirjeldus veebilehel NatureGate eLoodus