Mustlauk-õgija

Mustlauk-õgija (Lanius minor) on lõunapoolne liik, kelle levila ulatus sajand tagasi Petserimaani. Nüüd satuvad Eestisse üksikisendid peamiselt suvel ja varasügisel. Linnuharulduste komisjoni andmetel on mustlauk-õgijat Eestis kohatud 31 korda.

Vaatlused eElurikkuse andmebaasis