Plüü

Plüü (Pluvilais squatarola) on Eestis vaid läbirändaja (mai, juuli-oktoober). Rändel peatub peamiselt mererannas, aga võib kohata ka sisemaa märgaladel. Parimad rändepeatuspaigad on Matsalu rahvuspark (Haeska, Põgari, Puise), Väike väin, Häädemeeste–Võiste rand, Sõrve säär, Haversi jt.

Vaatlused eElurikkuse andmebaasis