Puna-harksaba

Puna-harksaba (Milvus milvus) on lõunapoolse levilaga liik, kelle lähimad pesitsusalad jäävad Läti edelaossa ja kes on viimasel kümnendil meil taas muutunud pea iga-aastaseks külaliseks. Linnuharulduste komisjoni andmetel on puna-harksaba Eestis kohatud kokku ligikaudu 40 korda.