Soorüdi

Soorüdi (Calidris alpina) alamliik schinzii ehk niidurüdi on Lääne-Eesti rannakarjamaade harvaks jäänud haudelind (180-230 paari). Alamliik alpina ehk tundrarüdi on aga läbirändel (aprill-mai, juuli-oktoober) Eesti kõige arvukam rüdi, keda kohatakse sageli ka sisemaal. Parimad rändeaegsed vaatluskohad on näiteks Matsalu rahvuspark (Haeska, Põgari), Väike väin, Häädemeeste–Võiste rand, Haversi.

Vaatlused eElurikkuse andmebaasis