Vööt-käbilind

Vööt-käbilind (Loxia leucoptera) on Eestis harv invasioonikülaline, keda ei kohata sugugi mitte igal aastal. Üksikuid isendeid on tavaliselt vaadeldud sügisrändel augustist oktoobrini, harvem talvel. Eestis ei pesitse.

Vaatlused eElurikkuse andmebaasis