Kärevere luht

Kärevere luha infostend lagunes juba aastaid tagasi ära ja uut asemele ei ole pandud. Kuna siin asub Eesti ainuke avalikustatud rohunepi mänguplats ja aprillist juunini käib siin palju linnuhuvilisi Eestist ja kaugemaltki, siis ilma stendil toodud juhisteta kiputakse alal liiga innukalt ringi liikuma. NB! Rohunepi vaatlemiseks ei tohi luhale jalutama minna!