Mustjalg-tüll

Mustjalg-tüll (Charadrius alexandrinus) on Vahemeremaades tavaline ja Loode-Euroopas lokaalselt levinud haudelind. Levila lähedust arvestades on seda liiki Eestis üllatavalt vähe kohatud. Mustjalg-tüll on pesitsenud Rootsis ning Soomeski on pesitsusajal paari kohatud. Eestis on teda linnuharulduste komisjoni andmetel aga vaid 5 korda leitud: 17.11.1952 Läänemaal Metsküla lähedal, 04.05.2002 Läänemaal Põgaris, 16.-20.05.2010 samuti Põgaris, 04.-05.05.2012 Kihnu saarel Rootsikülas ja 26.05.2014 taas Põgaris.

Vaatlused eElurikkuse andmebaasis
Häälitsused veebilehel xeno-canto