Rüüt

Rüüt (Pluvialis apricaria) on Eestis väiksearvuline rabade haudelind (3000-4000 paari), kes käib toitumas pesitsusalasid ümbritsevatel niitudel ja põldudel. Rändeajal (märts-aprill, august-september) võib värskelt küntud põldudel näha suuri (sajad linnud) parvi, keda on aga hea varjevärvuse tõttu raske märgata. Soojadel sügistel (nt 2011.a) võib rüütasid veel isegi detsembris kohata.

Vaatlused eElurikkuse andmebaasis