Rukkirääk

Rukkirääk (Crex crex) on Eestis üldlevinud ning tavaline niitude ja põldude asukas (30000-50000 paari), keda varjatud eluviisi tõttu õnnestub harva näha, aga kes on iseloomuliku häälitsuse tõttu ilmselt üks paremini tuntud linde. Saabub meile mais, lahkub septembris.

Vaatlused eElurikkuse andmebaasis