Soorüdi

Soorüdi (Calidris alpina) alamliik schinzii ehk niidurüdi on Lääne-Eesti rannakarjamaade harvaks jäänud haudelind (180-230 paari). Alamliik alpina ehk tundrarüdi on aga läbirändel (aprill-mai, juuli-oktoober) Eesti kõige arvukam rüdi, keda kohatakse sageli ka sisemaal. Parimad rändeaegsed vaatluskohad on näiteks Matsalu rahvuspark (Haeska, Põgari), Väike väin, Häädemeeste–Võiste rand, Haversi.

Vaatlused eElurikkuse andmebaasis
Häälitsused veebilehel Loodusheli.ee
Häälitsused veebilehel xeno-canto
Liigikirjeldus veebilehel NatureGate eLoodus