Väiketiir

Väiketiir (Sternula albifrons) on Eestis rannikul ja laidudel pesitsev harv haudelind (150-300 paari). Kevadel saabub meile mais, sügisel lahkuvad viimased augustis. Parimad vaatluskohad on näiteks Matsalu rahvuspark (Haeska, Puise), Väike väin, Häädemeeste–Võiste rannik, Liu säär. Sisemaal väga haruldane läbirändaja.

Vaatlused eElurikkuse andmebaasis