Juhendid ja määrajad

Määrajad ja käsiraamatud

 • Jonathan Elphick, John Woodward 2006, 2011, 2015. Linnud.
  Väikseformaadiline paljude fotodega varustatud linnumääraja, kus on ära toodud vaid tavalisemad liigid. Hea määraja linnuvaatlustega alustajale.
 • Lemming Rootsmäe, Heinrich Veroman 1974. “Eesti laululinnud.”
  Parim ühte linnurühma käsitlev käsiraamat, mis meil üldse on välja antud. Igal linnuhuvilisel võiks see alati käepärast olla.
 • Carl-Fredrik Lundevall, Matsåke Bergström 2005. Põhjamaa linnud.
  Suureformaadiline käsiraamat, kust leiab põhjalikku infot enamiku meie lindude kohta.
 • Juhistega lindude vaatlemise kohta on meil välja antud kaks käsiraamatut: Eerik Kumari 1963. Kuidas vaadelda linde ja Jaanus Elts 2001. Vaatleme linde.
 • Dick Forsman 1999. The Raptors of Europe and The Middle East. A Handbook of Field Identification.
 • Dick Forsman 2016. Flight Identification or Raptors of Europe, North Africa and the Middle East.
  Parimad röövlindude määrajad.
 • Klaus Malling Olsen, Hans Larsson 2003. Gulls of Europe, Asia and North America.
  Põhjalik kajakate käsiraamat.
 • Anders Blomdahl, Bertil Breife, Niklas Holmström 2003. Flight Identification of European Seabirds.
  Põhjalik Euroopa veelindude (sh haned, pardid, kaurid, pütid, tormilinnud, kajakad, tiirud jt) lennupiltide määraja.
 • Nils Van Duivendijk 2010. The Advanced Bird Guide: ID of Every Plumage of Every Western Palearctic Species.
  Uudse lähenemisega määraja, kus kõigi Lääne-Palerktises kohatud liikide kõigi sulestike (vana- ja noorlinnud, isas- ja emaslinnud jt) olulised tunnused on tekstina edasi antud (määrajas ei ole jooniseid).
 • Michael O’Brien, Richard Crossley, Kevin Karlson 2007. The Shorebird Guide.
  Väga hea kahlajate määraja. Keskendub küll Põhja-Ameerika liikidele, aga ka sealsed rarid, ehk siis Euroopa liigid leiavad käsitlemist.
 • Laurent Demongin 2016. Identification Guide to Birds in the Hand.
  Uus määraja rõngastajatele.

Linnuhääled

 • Jan Pedersen, Lars Svensson 2012, 2013, 2017. Linnulaul. Meie 150 linnuliiki ja nende häälitsused.
  Selles ainulaadses laulvas linnuraamatus iseloomustatakse meie kõige levinumaid linde täiesti uuel viisil – nii pildi, teksti kui ka helidega. Raamatu küljes on mälukiip ja kõlar, millega saad kuulata kõikide raamatus olevate lindude häälitsusi.
 • xeno-canto veebileht
  Pidevalt täienev linnuhäälte veebileht, kust leiab lindude häälitsusi kõikjalt maailmast.
 • Minu loodusheli veebileht
  Veebilehelt leiab paljude Eesti linnuliikide häälitsusi.
 • Andreas Schulze: Die Vogelstimmen Europas, Nordafrikas und Vorderasiens.
  Parim Euroopa linnuhäälte kogumik (komplektis 17 audioplaati või 2 mp3-plaati) kokku 819 linnuliigi häältega. Oluline on see, et lisaks lauludele on kõigi liikide puhul ära toodud ka kutse- ja hoiatushüüud ning emas- ja noorlindude häälitsused.
 • Klassikaks on kujunenud J. C. Roche 4-plaadiline linnuhäälte kollektsioon Bird Songs and Calls of Britain and Europe.
  See kogumik on oluliselt konspektiivsem ja algaja jaoks on selle abil ehk isegi parem hääli õppida. Sama autori poolt on ilmunud ka 10 plaati sisaldav häältekogumik.

Juhendid