Eesti linnuliikide nimestikku on seisuga 10.03.2017 kantud 387 liiki. Liiginimestikku peab Eesti Ornitoloogiaühingu (EOÜ) juures tegutsev linnuharulduste komisjon. Jooksvalt uuendatava nimestiku leiab EOÜ veebilehelt.

Alljärgnevalt leiab lisainfot Eestis kohatud linnuliikide staatuse, leviku ja arvukuse kohta. Mõnede raskesti määratavate liikide puhul leiab ka nõuandeid määramise kohta. Liikide juures kasutatud arvukushinnangud pärinevad järgmisest allikast:
Elts et al. 2013: Eesti lindude staatus, pesitsusaegne ja talvine arvukus 2008–2012. Hirundo 26: 80-112.

NB! Linnuliikide info on uuendamisel ja kõik lingid ei tööta veel korrektselt!

Flamingolised


Hanelised


Haukalised


Käolised


Kakulised


Kanalised


Kaurilised


Kurelised


Kurvitsalised


Öösorrilised


Pelikanilised


Piiritajalised


Pistrikulised


Pütilised


Rähnilised


Siniraalised


Toonekurelised


Tormilinnulised


Tuvilised


Värvulised


Vurilalised