Välja-väikelõoke

Välja-väikelõoke (Calandrella brachydactyla) on lõunapoolse levilaga liik, kes Põhja-Euroopasse eksib siiski suhteliselt tihti. Eestis võiks teda ilmselt sagedamini kohata, aga meie linnuvaatlejad ei tunne seda liiki. Näiteks Soomes vaadeldakse igal aastal mitmeid isendeid ja liik on seal tavalisem külaline kui tuttlõoke. Linnuharulduste komisjoni andmetel on välja-väikelõokest Eestis kohatud vaid 12 korda.

Vaatlused eElurikkuse andmebaasis