Luitsnokk-part

Luitsnokk-part (Anas clypeata) on Eestis üldlevinud vähearvukas haudelind (rannikul tavalisem), pesitseb 1000-1500 paari. Kevadel saabub aprillis, sügisel lahkub septembris-oktoobris.

Vaatlused eElurikkuse andmebaasis
Häälitsused veebilehel xeno-canto
Liigikirjeldus veebilehel NatureGate eLoodus