Urvalind

Urvalind (Carduelis flammea) on Eestis arvukas läbirändaja (märtsis – aprillis ja oktoobris – novembris) ja talvitaja. Liigub parvedes, kus võib vahel olla tuhandeid linde. Urvalind on linnuharulduste komisjoni andmetel tõestatult Eestis vaid kaks korda pesitsenud – 2008. aastal Saaremaal Loodes ja 2013. aastal Saarnaki laiul. Eestis esineb peamiselt alamliik flammea, aga õige sageli kohatakse ka alamliigi cabaret tunnustega isendeid (peamiselt Lääne-Eestis).

Vaatlused eElurikkuse andmebaasis