Põhjatsiitsitaja

Põhjatsiitsitaja (Emberiza rustica) on Eestis haruldane läbirändaja (mai, august-september), on varem Põhja-Eestis ka pesitsenud. Peamiselt vaadeldakse rändel Kablis ja Sõrve säärel. Ülelendavad linnud tuvastatakse tavaliselt kutsehüüu järgi, aga sageli jäävad linnud liigini määramata, sest sarnast häält teevad ka väike- ja kuldtsiitsitaja, kes on küll Eestis palju haruldasemad eksikülalised, aga kelle esinemist ei saa välistada.

Kõik põhjatsiitsitaja vaatlused kuuluvad linnuharulduste komisjonis (HK) käsitlemisele, HK poolt aktsepteeritud teateid näeb siin.

Vaatlused eElurikkuse andmebaasis