Mustluik

Mustluik (Cygnus atratus) on Austraalia liik, kes Euroopasse looduslikul teel ei satu. Teda peetakse paljudes Euroopa linnuaedades ja meil kohatakse vaid vangistusest lahtipääsenud isendeid. Seetõttu ei ole mustluik ametlikus liiginimekirjas, vaid on kantud mitteametlikku nn puuripõgenike nimekirja (E-kategooria liigid). Kõik mustluige teated kuuluvad Eesti linnuharulduste komisjonis (HK) käsitlemisele. HK andmetel on teda Eestis kohatud 15 korda.