Peoleo

Peoleo (Oriolus oriolus) on Eestis peamiselt lehtmetsades üldlevinud ja tavaline haudelind (30 000 – 50 000 paari). Kevadel saabub meile mais, sügisel lahkub hiljemalt septembris.

Vaatlused eElurikkuse andmebaasis