Vööt-käbilind

Vööt-käbilind (Loxia leucoptera) on Eestis harv invasioonikülaline, keda ei kohata sugugi mitte igal aastal. Üksikuid isendeid on tavaliselt vaadeldud sügisrändel augustist oktoobrini, harvem talvel. Eestis ei pesitse.

Vaatlused eElurikkuse andmebaasis
Häälitsused veebilehel xeno-canto
Liigikirjeldus veebilehel NatureGate eLoodus