Õõnetuvi

Õõnetuvi (Columba oenas) on Eestis ebaühtlase levikuga ja väiksearvuline haudelind (500-1000 paari). Tavalisem on ta Lääne-Eesti metsades, eriti männikutes. Kevadel saabub peamiselt märtsis, aga esimesed kevadrändurid saabuvad juba veebruari lõpus, sügisel lahkub oktoobris. Üksikud on Eestis ka talvitanud.

Vaatlused eElurikkuse andmebaasis