Nõmmelõoke

Nõmmelõoke (Lullula arborea) on Eestis üldlevinud, kuid väiksearvuline haudelind (10 000 – 20 000 paari), kes elutseb peamiselt nõmmemetsades, loopealsetel ja raiesmikel. Võib sageli leida võsastuma hakanud vanadest karjääridest. Kevadel saabub märtsis, sügisel lahkub oktoobris, üksikud talvitavad.

Vaatlused eElurikkuse andmebaasis