Rägapart

Rägapart (Anas querquedula) on Eestis üldlevinud vähearvukas haudelind (1000-1500 paari). Kevadel saabub meile aprillis (pigem kuu teisel poolel) ja sügisel lahkub juba septembris. Väga harva nähakse üksikuid isendeid veel oktoobris.

Vaatlused eElurikkuse andmebaasis
Häälitsused veebilehel Loodusheli
Häälitsused veebilehel xeno-canto
Liigikirjeldus veebilehel NatureGate eLoodus