Hõbehaigur

Hõbehaigur (Egretta alba) on lõunapoolse levilaga liik, kes on viimasel kümnendil muutunud Eestis järjest tavalisemaks liigiks. Peamiselt kohatakse mittepesitsevaid linde juulist septembrini Häädemeeste–Võiste rannikul, Silma looduskaitsealal, aga ka Aardla poldril, Võrtsjärve roostikes, Ilmatsalus jm.

Linnuharulduste komisjoni andmetel oli esimene hõbehaigru pesitsuskatse Eestis 2008. aastal Tartumaal Tüki küla hallhaigrukoloonias, esimene kindel pesitsemine samas registreeriti aasta hiljem. Nüüdseks on hõbehaigur pesitsemas juba mitmes kohas üle Eesti ning pesitsejaid võib kokku olla isegi mitusada paari.

Vaatlused eElurikkuse andmebaasis
Häälitsused veebilehel xeno-canto
Liigikirjeldus veebilehel NatureGate eLoodus