Männileevike

Männileevike (Pinicola enucleator) on Eestis kõikuva arvukusega harv talikülaline, keda kohatakse vaid invasiooniaastatel peamiselt Põhja- ja Lääne-Eestis. Ei nähta igal aastal.

Vatlused eElurikkuse andmebaasis