Hakk

Hakk (Corvus monedula) on Eestis asulates (peamiselt parkides) üldlevinud ja tavaline haudelind (20 000 – 50 000 paari). Pesitseb sageli kolooniatena. Ööbima kogunevad suurtesse parvedesse. Eestis kohtab alamliikide monedula ja soemmeringii tunnustega isendeid.

Vaatlused eElurikkuse andmebaasis