Mustviires

Mustviires (Chlidonias niger) on Eestis ebaühtlase levikuga (peamiselt sisemaal) väiksearvuline haudelind (1000-2000 paari). Kevadel saabub meile aprilli teisel poolel, sügisel lahkub septembris. Elutseb kinnikasvavatel veekogudel. Parimad vaatluskohad on näiteks Lahepera järv, Aardla polder, Räpina polder, Emajõe suudmeala, Vooremaa järved, Tõhela ja Ermistu järv, Silma looduskaitseala, Laidevahe looduskaitseala, Linnulaht ja Mullutu-Suurlaht.

Vaatlused eElurikkuse andmebaasis