Habeviires

Habeviires (Chlidonias hybrida) on lõunapoolse levilaga liik, kelle vaatlused on viimastel aastatel sagenenud. Lätis on habeviires korduvalt ka pesitsenud. Linnuharulduste komisjoni andmetel vaadeldi habeviirest Eestis esmakordselt 19.-20.05.2001 Tartumaal Aardla poldril. Kokku on teda meil kohatud 14 korda.

Vaatlused eElurikkuse andmebaasis