Väike-laukhani

Väike-laukhani (Anser erythropus) on meie kõige haruldasem haneliik, kes on arvatud I-kaitsekategooria liikide hulka. Eestis kohatakse vaid väikseid salkasid läbirändel aprillis-mais või septembris peamiselt Silma looduskaitseala või Matsalu rahvuspargi aladel. Lähimad pesitsusalad on Fennoskandia tundraaladel, kus on arvukus kiiresti ja tugevalt langenud.

Väike-laukhane eristamine suur-laukhanest ei ole lihtne. Suuruse järgi määrata ei tohi, sest ka suur-laukhanede hulgas on väiksemaid isendeid. Väike-laukhane valge lauk ulatub otsmikul kõrgemale, kui suur-laukhanel, aga seegi on varieeruv. Lähedalt vaadates on väike-laukhanel näha kollast silmarõngast, aga ka suur-laukhanedel võib heledam silmarõngas olla. Seega, väike-laukhane ei saa vaid ühe tunnuse põhjal määrata, peab kõiki tunnuseid koos vaatama.

Vaatlused eElurikkuse andmebaasis
Häälitsused veebilehel xeno-canto
Liigikirjeldus veebilehel NatureGate eLoodus