Tumetilder

Tumetilder (Tringa erythropus) on Eestis väiksearvuline läbirändaja aprillist maini ja juunist septembrini. Eestis ei pesitse. Parimad vaatluskohad on näiteks Matsalu rahvuspark (Haeska, Põgari, Keemu), Silma looduskaitseala, Häädemeeste–Võiste rand, Audru polder, Väike väin, Aardla polder.

Vaatlused eElurikkuse andmebaasis