Karmiinleevike

Karmiinleevike (Carpodacus erythrinus) on Eestis pool-avamaastikul (niitude pajustikes, võsastikes, raiesmikel, kadastikes) üldlevinud ja tavaline haudelind (100 000 – 200 000 paari). Kevadel saabub meile mais, sügisel lahkub varakult juba augustis.

Vaatlused eElurikkuse andmebaasis