Ruskerästas

Ruskerästas (Turdus naumanni) on Siberi liik, keda Eestis on kohatud vaid korra – 17.-21.11.2012 Kihnu saarel Pitkänäs.

Vaatlused eElurikkuse andmebaasis