Tait

Tait (Gallinula chloropus) on Eestis väiksearvuline haudelind (700-1500 paari), kes elutseb järvede, tiikide ning merelahtede tihedas taimestikus. Saabub meile aprillis, lahkub oktoobris. Üksikud talvitavad. Suhteliselt varjatud eluviisiga. Regulaarselt võib taita kohata näiteks Võrtsjärve lõunaotsas, Aardla poldril, Kuressaare lahel, Ilmatsalu kalatiikidel, Tamula järvel ja pargitiikidel üle Eesti.

Vaatlused eElurikkuse andmebaasis