Kõnnu-pääsujooksur

Kõnnu-pääsujooksur (Glareola pratincola) on lõunapoolse levilaga liik, kelle Eestile läimad pesitsusalad asuvad Ukrainas ja Ungaris. Linnuharulduste komisjoni andmetel on kõnnu-pääsujooksurit Eestis seni kohatud vaid üks kord – 17.06.1972 Vilsandi saarel.

Häälitsused veebilehel xeno-canto