Heletilder

Heletilder (Tringa nebularia) on Eestis siirdesoode ja rabade väiksearvuline haudelind (peamiselt Põhja-Eestis), kelle arvukuseks hinnatakse meil 400-500 paari. Rändeajal aprillist maini ning juulist oktoobrini on ta kõikjal randades, luhtadel ja järvede ääres tavaline.

Vaatlused eElurikkuse andmebaasis