Kodutuvi

Kodutuvi (Columba livia) on Eestis asulates üldlevinud ja tavaline haudelind (40 000 – 80 000 paari). Paigalind. Sissetalutud liik (C-kategooria).

Vaatlused eElurikkuse andmebaasis