Hallrästas

Hallrästas (Turdus pilaris) on Eestis parkides ja ka metsades üldlevinud ning arvukas haudelind (100 000 – 200 000 paari). Pesitseb sageli kolooniatena. Mõnel aastal jääb arvukalt talvitama, on leitud isegi tuhandetesse isenditesse küündivaid parvi.

Vaatlused eElurikkuse andmebaasis
Häälitsused veebilehel Loodusheli.ee
Häälitsused veebilehel xeno-canto
Liigikirjeldus veebilehel NatureGate eLoodus