Männi-käbilind

Männi-käbilind (Loxia pytyopsittacus) on Eestis ebaühtlaselt levinud väiksearvuline soiste jm kidurate männikute haudelind (1000-3000 paari). Peamiselt pesitseb Lääne- ja Põhja-Eestis.

Vaatlused eElurikkuse andmebaasis
Häälitsused veebilehel xeno-canto
Liigikirjeldus veebilehel NatureGate eLoodus