Plütt

Plütt (Calidris falcinellus) on meil harv läbirändaja (mai, juuli-september). Eestis ei pesitse. Üksikuid linde või väikseid salku võib kohata peamiselt Haversis, Häädemeeste rannas, Matsalu rahvuspargis (Haeskas, Põgaris), Väiksel väinal.

Vaatlused eElurikkuse andmebaasis
Häälitsused veebilehel xeno-canto
Liigikirjeldus veebilehel NatureGate eLoodus