Niidu-kaelustäks

Niidu-kaelustäks (Saxicola maurus) on Siberi liik, keda on linnuharulduste komisjoni andmetel Eestis vaid 9 korda vaadeldud. Lähimad niidu-kaelustäksi pesitsusalad asuvad Loode-Venemaal Valge mere ääres.

Vaatlused eElurikkuse andmebaasis
Häälitsused veebilehel xeno-canto