Väike-konnakotkas

Väike-konnakotkas (Aquila pomarina) on meie arvukaim kotkaliik (600-700 paari), kes on Mandri-Eestis üldlevinud. Saabub meile aprillis, sügisel lahkub septembris. Tegutseb peamiselt märgalade ja niitudega piirnevatel metsaaladel. Linnuvaatlejad on seda liiki sagedamini kohanud näiteks Lihula, Tuhu ja Avaste soode ümbruses, Alam-Pedja looduskaitsealal, Soomaa rahvuspargi aladel jm.

Vaatlused eElurikkuse andmebaasis