Lumehani

Lumehani (Anser caerulescens) on Eestis eksikülaline. Tema pesitsusalad on Kirde-Siberis ja Põhja-Ameerikas. Meile sattunud lumehaned on tõenäoliselt pärit linnuaedadest või osaliselt metsistunud asurkondadest Lääne- ja Põhja-Euroopas, kuid on tõestatud liigi sattumine Euroopasse ka looduslikelt asualadelt. Eestis on lumehani kantud ebaselge päritoluga liikide (D-kategooria) nimestikku. Kõik lumehane vaatlused kuuluvad käsitlemisele linnuharulduste komisjonis (HK). Kõigi HK poolt aktsepteeritud vaatlusi näeb siin.

Tavaliselt kohatakse lumehane meil kevadrändel koos valgepõsk-lagledega aprillis ja mais, kokku on teda Eestis vaadeldud >30 korra.

NB! Lumehane määramine ei ole sugugi mitte nii lihtne kui esmapilgul tundub. Valgeid hanesid on teisigi, näiteks väga sarnane on väike-lumehani (Anser rossii) ning tavaliste hanede (nt suur-laukhani) seast võib leida ka täiesti valgeid isendeid ehk albiinosid. Lisaks valgele vormile esineb lumehanel ka tume vorm (nn sinihani). Kuna hanedel esineb tihti värvushälbeid ja hübriide, kes meenutavad lumehane tumedat vormi, jäävad isegi kogenud linnuvaatlejad sageli lumehane määramisel hätta. Seega peab lumehane määramisel eriti tähelepanelik olema.

Vaatlused eElurikkuse andmebaasis
Häälitsused veebilehel xeno-canto