Kalakotkas

Kalakotkas (Pandion haliaetus) on meil haruldane haudelind (60-70 paari), pesitseb peamiselt Ida-Eestis. Kevadel saabub aprillis, sügisel lahkub oktoobris. Toiduotsingul kalakotkast võib kohata eeskätt Peipsi järvel, Võrtsjärvel, Ilmatsalu ja Haaslava kalatiikidel, Aardla poldril, Õisu järvel, Tõhela ja Ermistu järvedel, Haapsalu Tagalahel ja Sutlepa merel, Matsalu lahel, Häädemeeste–Võiste rannikul jm.

Vaatlused eElurikkuse andmebaasis