Väikekoskel

Väikekoskel (Mergellus albellus) on meil väiksearvuline läbirändaja (peamiselt märts-mai ja oktoober). Parimad rändepeatuspaigad on näiteks Võrtsjärv, Matsalu laht, Silma looduskaitseala, Häädemeeste–Võiste rannik, Lahepera järv. Vähesed talvitavad. Eestis ei pesitse.

Vaatlused eElurikkuse andmebaasis