Vööt-põõsalind

Vööt-põõsalind (Sylvia nisoria) on Lääne-Eestis tavaline, mujal suhteliselt harv ja lokaalselt levinud haudelind (5000-10000 paari). Elutseb kadastikes, loopealsetel, põõsastunud niitudel ja põõsasluhtadel. Kevadel saabub meile mais, sügisel lahkub septembris.

Vaatlused eElurikkuse andmebaasis