Stepi-pääsujooksur

Stepi-pääsujooksur (Glareola nordmanni) on kagupoolse levilaga liik, kelle Eestile lähimad pesitsusalad asuvad Ukrainas ja Venemaal. Linnuharulduste komisjoni andmetel on stepi-pääsujooksurit Eestis seni kohatud vaid üks kord – 28.05.2007 Põlvamaal Räpina poldril.

Vaatlused eElurikkuse andmebaasis
Häälitsused veebilehel xeno-canto