Ristpart

Ristpart (Tadorna tadorna) on Eesti rannikul ja saartel üldlevinud vähearvukas haudelind (400-800 paari), sisemaal eksikülaline. Kevadel saabub meile märtsis-aprillis, sügisel lahkub septembris.

Vaatlused eElurikkuse andmebaasis
Häälitsused veebilehel Loodusheli
Häälitsused veebilehel xeno-canto
Liigikirjeldus veebilehel NatureGate eLoodus